javahermarket

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
نکته های ساده اما حیاتی (4)
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧  

 سلام

نکته های ساده اما حیاتی (4):

در تکثِیر ماهی ها تزیینِی تغذیه نوزادها بزرگترِین و مهمترِین رل را بازِی می کند .اکثرا دِیده می شود که تکثِیر برخِی انواع ماهی ها با موفقِیت انجام می شود ولِی سه چهار روز پس از تکثِیر تمام ِیا قسمت عمده اِی از بچه ماهی ها خواهند مرد .تخم ماهی ها مانند تخم مرغ داراِی زرده بزرگِی است که فقط قسمت بسِیار کمی از آن صرف رشد و نمو جنِینِ شده و قسمت عمده آن پس از تولد ، به صورت توده اِی بنام کِیسه زرده زِیر شکم نوزاد چسبِیده است .در چند روز اول بسته به نوع ماهِی و درجه حرارت، نوزاد احتِیاجِی به غذا نداشته و تمام نِیاز خود را از مواد غذایی کِیسه زرده می گِیرد.همین که دو سوم کِیسه زرده جذب شد ، مرحله تغذِیه مختلط شروع می شود که در آن ماهِی براِی رشد و نمو خود ، هم از غذاِی موجود در آب و هم از مانده ذخِیره کِیسه زرده استفاده می کند .پس از جذب شدن کامل مواد غذایی کِیسه زرده ، تمام نِیاز غذایی نوزاد باید از بِیرون ِیعنی محِیط اطراف او تامین گردد .شروع تغذِیه مختلط بحرانِی ترِین مرحله در تکثِیر و پرورش ماهی ها است .اگر در اِین چند روز به نوزادها غذاِی خوب ، مناسب و کافِی داده شود ماهی ها بخوبِی رشد و نمو کرده و مقاومت آنها در برابر کم غذایی و بِیمارِیهاِی بعدِی زِیاد خواهد شد .بسته بندِی ماهِی و اندازه نوزاد ، نوع غذایی که باید داده شود متفاوت است .براِی مثال نوزاد سِیکلِیدها اکثرا درشت هستند و تغذِیه مختلط آنها را می توان با دافنِی هاِی بسِیار رِیز شروع کرد ، در صورتِیکه در ماهی هایی که نوزادهاِی آنها کوچک است تغذِیه با دافنِی هاِی رِیز را باید ، ِیکِی دو هفته پس از تولدشان شروع نمود .بهترِین غذا براِی نوزاد ماهی ها هنگام شروع تغذِیه مختلط انواع فِیتوپلانکتنها و انفوزوئرها می باشند .پلانکتن ها را می توان از استخرها ِیا آبگِیرهایی که رنگ آب آنها سبز شده و فاقد آلودگِی می باشند تامین نمود .براِی اِین منظور می توان ِیک ِیا دو سطل آب سبز رنگ از ِیکِی از منابع فوق برداشت کرده و روزِی 3 تا 5 بار هر دفعه دو تا سه لِیوان از آن داخل آکوآریوم رِیخت .قبل از هر وعده تغذِیه آنها با فِیتوپلانکتن ها ِمی توان بتعداد لِیوانهایی که به آنها آب سبز داده می شود ، از آب آکوآریوم برداشت نمود تا جاِی کافِی براِی رِیختن آب سبز وجود داشته باشد .همزمان با تکثِیر ماهی ها باید اقدام به کشت انفوزوئرها نمود .هنگام تغذِیه باید به طور متناوب آنها را با آب محتوِی انفوزوئرها و آب سبز غذا داد.در صورت عدم امکان تولِید انفوزوئرها و تهِیه آب سبز ، تغذِیه اولِیه نوزادها را می توان با زرده تخم مرغ انجام داد .براِی اِین منظور باید تخم مرغ را به خوبِی پخت تا زرده آن کاملا سفت شود .پس از آن باید زرده جدا شده و در ِیخچال قرار گِیرد .تعدادِی دستمال 15 × 15 سانتِیمتر از تنذِیب ( تنظِیف) ِیا پارچه هاِی مشابه آن درست کرده و در هر بار تغذِیه مقدارِی از زرده تخم مرغ به درشتِی ِیک نخود ِیا کوچکتر ( بسته به تراکم نوزادها ) را داخل دستمال گذاشته و چهار گوشه آنرا بالا آورد .پس ازخرد کردن زرده با انگشتها ، با فرو بردن دستمال در نقاط مختلف سطح آکوآریوم و بخصوص در محل تراکم نوزادها ، ذرات زرده در داخل آب پخش می شوند .مدت زمان فروبردن دستمال محتوِی زرده در آب در هربار نباِید از 3 ثانِیه بِیشتر باشد .باید حداکثر کوشش براِی جلوگِیرِی از آلوده شدن آب آکوآریوم از طرِیق مصرف زرده تخم مرغ زِیادِی باید بعمل آِید .آلوده شدن آب ممکن است باعث مرگ و میر نوزادها گردد .تغذِیه با زرده تخم مرغ را می توان سه ِیا چهار روز ادامه داد .اگر انفوزوئرها ، آب سبز و زرده تخم مرغ بطور ِیک در میان به نوزادها داده شود ارزش بهترِی خواهند داشت .

غذاِی زنده باید موقعِی به نوزادها داده شود که قدرت گرفتن و خوردن آنها را داشته باشند .بدِیهِی است اگر دافنِی ِیا سِیکلوپس به آنها داده می شود باید رِیزترِین آنها با الک جدا شده و در هر بار تغذِیه باندازه لازم و کافِی به آنها داده شود .در صورت عدم امکان تهِیه غذاِی زنده ، پس از اِینکه نوزادها قادر به خوردن غذاهاِی آماده خرده شده گردِیدند ، می توان آنها را با دو ِیا سه نوع از اِین غذاها بطور متناوب تغذیه نمود.

.در پناه حق باشید

 
سوروم
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧  

 سلام

ماهی گوشتخوار آرام و صلح جو:

سوروم :

 

ماهی نسبتا صلح جو و بومی آمریکای جنوبی و رودخانه آمازون است و تا 20 سانتیمتر رشد می کند. هر چند نباید زیاد به صلح جویی این ماهی دل بست چون بسیار حساس و قدرتمنداست و حتی پیراناها هم جرات نزدیک شدن و درگیری با این ماهی را ندارند. بخاطر وجود آرواره های قوی و دندانها تیز در جلوی آرواره ها . سورم ها مثل سایر سیکلیدها گیاهان آکواریومی را از بین میبرند. به همین دلیل بهتراست از گیاهان مصنوعی در مخزن این ماهی ها استفاده بشود . همینطور این ماهی ها عادت به حفر ماسه دارند که باعث گل آلود شدن آب مخزن میشود و به همین دلیل باید فیلترهای قوی ای را در آکواریوم این ماهی ها نصب کرد . شرایط مناسب برای نگهداری آنها دمای بین 24 تا 28 درجه و سختی آب dH 4 - 6 و pH آب 6 - 6.5 درجه است . سورم ها انواع غذاهای بسته بندی شده تترا بصورت پلت رو دوست دارند . همینطور از سبزیجات تازه ای مثل کاهو و اسفناج و کدو و نخود فرنگی آب پز پوست کنده هم میخورند .

 سورم ها خجالتی هستند و عادت به مخفی شدن دارند و مثل سایر سیکلید ها علاقه به پنهان شدن در کوزه های سفالی بزرگ دارند . عاملی که باعث می شود تا این ماهی نزد ماهی های دیگر خطرناک جلوه کند دندان های جلویی این ماهی هست . سوروم ها در سه رنگ طلایی ، سبز و فیروزه ای در بازار یافت میشنوند . باله های شکمی به رنگ مسی و 9 - 8 خط عمودی تیره رنگ در طول بدن به چشم می خورد . این خطوط بیشتر در دوران جوانی ظاهر می شنوند و با بزرگ شدن و بالغ شدن سوروم ها تنها نیمی از آنها که به باله ی دمی ماهی نزدیک تر هستند باقی می مانند و باقی محو میشوند . با این حال این ماهی قادراست تا این خطوط و رنگ های بدنش رو روشن و خاموش کند . چشمان این ماهی رنگ شاخصی از قرمز و نارنجی دارند .

باله ی پشتی و مخرجی ماهی نر در مقایسه با ماده نوک تیز تر و اندازه اش هم بلندتر از باله ی ماده است که این باله ها در ماهی نر تا نزدیکی باله ی دمی کشیده شده است. رنگ نر و ماده در حالت کلی یکی است ولی ماده ها کمی رنگ پریده تر بوده و خطوط آبی رنگ در سر ماده ها خیلی کم است یا اصلن وجود ندارد . نر بالغ باله های بلندتر و نوک تیز تری دارد.ماهی ماده ( بالغ ) نقطه ی تیره رنگی روی باله ی پشتی درست در بالای دومین راه خود ( بین دومین و آخرین راه ) دارد . در طول دوران تکثیر پرخاشگر می شوند و به تعقیب ماهی های دیگر می پردازند . برای تکثیر باید اجازه داد ماهی جفت خودش را خودش انتخاب کند و بخاطر مشکل پسند بودن این کار ممکن است زمان زیادی طول بکشد . اولین نشانه ی انتخاب جفت , قفل کردن لبها و مجادله ی بین جفت غالب با نرهای دیگر است . تکثیر آنها باید در تانکی مجزا انجام بشود .

 

کف مخزن باید از سنگ های تیره رنگ پوشیده شده باشد . این ماهی از داشتن مکان هایی برای مخفی شدن خوشش می آید که میشود از گلدان های سفالی استفاده کرد که علاوه بر ایجاد مکانی برای مخفی شدن سوروم ها , بستر مناسبی هم برای تخم ریزی آنها فراهم می شود . همچنین سوروم ها نسبت به شرایط بد آب حساس هستند چون بسیاری از بیماری ها به خاطر شرایط نا مطلوب آب در مخزن بوجود می آید . بعد از تخم ریزی بطور کامل از تخم ها نگهداری می کنند . ماهی ماده بالای سر تخم هایی که گاه تا 1000 عدد میرسد ایستاده و از آنها مراقبت می کند . بچه در دهان والدین مراقبت می شود و فقط برای شکار کردن و غذا خوردن بیرون می آید . غذای مناسب برای بچه ها، آرتمیای تازه از تخم در آمده و یا ذرات ریز غذای خشک است .

تا درودی دیگر بدرود 

 
چاقو ماهی دلقک
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧  

سلام.

اولین پست در سال جدید رو می خوام در مورد ماهی چاقو بنویسم.

چاقو ماهی دلقک(Clown knife fish):

 

نام اصلی: Noto به معنی خوابیده Pterus به معنی باله . همچنین به نام باله خوابیده هم خوانده می شود. چاقو ماهی های دلقک باله های خود را غالباَ بصورت خوابیده نگاه می دارند و نام آنها در لاتین از این خصیصه مشتق شده است. و اما واژه دلقک از طرح های دایره شکل روی بدنشان گرفته شده. این خال ها با بالا رفتن سن و بزرگ شدن اندازه ماهی افزایش پیدا می کنند.

 

نام این ماهی نایف یا همان چاقو ماهی است . علت نام گذاری آن هم به این دلیل است که ظاهر و فرم بدنی این ماهی شبیه یک چاقو است و به نواحی تایلند ، هند ، مالزی ، سوماترا و برنئو تعلق دارد.ماهی نایف فوق العاده متجاوزه و دارای خلق و خوی وحشی است . بدن این ماهی دارای نقش و نگار های زیبایی هست و فقط رنگ توسی این ماهی به ایران وارد شده که از گونه های دیگر هم کم خطرتر و دارای نگهداری آسانتر می باشد . ولی در کل دارای رنگ های نوع های دیگری هم دارند که تاکنون 7 نوع از آنها شناسایی شده اند . حداکثر اندازه50  سانتی متر است. این ماهی همه چیز خوار هست و هر چیز رو به سادگی می بلعد ولی در غذا خوردن کمی سختگیر هستند غذاهای زنده را دوست دارد و می توان با مرور زمان این مسئله رو بر طرف کرد .

دندان های تیزی دارد و دارای دو فک بالا و پایینی هست . هم در فک پایینی و هم در فک بالایی 2 دندان نیش دارد و در کل 12 دندان دارد . (درغذا خوردن فوق العاده بی میل هستند ). با وجود اینکه ماهیان خشنی هستند ، فوق العاده خجالتی اند و از نور فراری اند و فقط شبها در آکواریوم جنب و جوش دارند . برای همین شما باید همیشه یک مخفی گاه درست کنید تا نایفتان در روز در آن مخفی شود . یکی از نکات جالب این ماهی این است که هم می تواند به جلو و هم به عقب شنا کند . دارای استخوان های غضروفی مانند بسیار نرم است که در کمترن فضا قادر است چرخش 360 درجه داشته باشد . این ماهی با سیکلید گور خری شدیدا مشکل دارد ، به طوری که ممکن است همدیگر را تلف کنند.پس از نگه داشتن این ماهی با سیکلید گوره خری  جدا پرهیز کنید . در طبیعت گاه تا اندازه ی ۱ متری هم دیده شده اند ولی در آکواریوم بعید است حتا به سانتی متر برسند . سن بلوغ این ماهی در حدود ۱۳ تا ۱۶ ماهگی است و تا ۵ سال هم عمر مفید خواهند داشت. آنها در سن بلوغ تقریبا ۳۰ سانتی متر میشوند . ( اگر از نوزادی در آکواریوم حضور داشته اند  ) بعد از آن نایف ها باید به صورت تکی یا به صورت جفتی نگهداری شوند . ( فقط ۱ جفت داشته باشید ). نایف های نر اصلا تحمل یکدیگر ندارند و به همین دلیل باید آکواریوم خود را به نایف ها اختصاص دهید . برای داشتن یک جفت نایف خوب باید کل آکواریوم خود را به نایف ها اختصاص دهید . هنگام جفت گیری نایف نر به صورت مورب در کنار نایف ماده حرکت می کند . و پس از آن آنها در مکان تاریکی که ساخته اید تخم ریزی خواهند کرد . هر نایف ماده قادر است بیش از ۱۰۰۰ تخم بگذارد . تخم ها بعد از ۷ تا ۸ روز به لارو تبدیل میشوند . لاروهای نایف فوق العاده ضعیفند و بعد از ۳ روز که از تخم در آمده اند ، شما باید آنها را با به خوبی تغذیه کنید تا تلف نشوند . تشخیص نر و ماده بودن نایف ها هم در نوع خود مشکل است ولی نر ها معمولا کشیده تر و دراز تر هستند و در خالهای و لبه های روی بدن پر رنگ ترند . برای نگهداری هرچه بهتر نایف ، بخاری باید درجه ی ۲۶ را داشته باشد و PH آب هم 6 تا 7 است .
وضعیت آب: اگرچه از آبهای کم اسید آمده اند ولی چاقو ماهی های دلقک به وضعیت بیشتر آب ها عادت می کنند. فقط آبشان را تمیز نگاهدارید. هرچند همیشه آسان نیست چرا که آنها خیلی پرخورند.
عده ای از آکواریوم دارها به چاقو ماهی های دلقک بخاطر شکل عجیب یا شنای ماهرانه شان توجه نشان می دهند. این ماهی حتی عقب عقب هم شنا می کند. دیگران بخاطر اشتهای فراوانشان آنها را دوست دارند. چون چاقو ماهیها می پرند پس باید پوشش مناسبی روی آکواریومتان قرار دهید. حتی روی سرپوش آن وزنه یا هر چیز سنگین و مشابهی هم بگذارید. در غیر این صورت، با یک ضربه سرپوش را کنار می زنند. یکی از مواقعی که ممکن است بپرند، زمانی است که شما چراغ را روشن می کنید. پوششی از گیاهان غوطه ور در آب می تواند به شما کمک کند. گیاهان، شهامت پریدن را از دلقک می گیرند و شدت نور را هم تعدیل می کنند. چاقو ماهی های دلقک، تانک های نیمه تاریک را ترجیح می دهند. آنها در روشنایی کم شروع به گشت زنی می کنند. تغذیه اگر نمی توانید غذاهای زنده برای این ماهی ها فراهم کنید، اصلاَ فکر نگهداری از آنها را از سرتان بیرون کنید. ماهی های گوپی - گلدفیش ها و کرم های سیاه کالیفرنیا برای شروع بهتر هستند. چاقو ماهی های دلقک وقتی بزرگتر شدند عادت به خوردن پلانگتون و کریل هم می کنند. از غذاهای مختلف استفاده کنید برای اینکه آنها بتوانند به تنوع غذایی عادت کنند. شما می توانید چاقو ماهی دلقک خود را با ماهی های هم سایزش نگهدارید ولی نه با سیچلایدهای مهاجم آمریکایی. اگر آنها را با سیچلایدها قرار دهید باید انتظار جنگ و دعوای زیادی برای کسب قلمرو را داشته باشید. در واقع چاقو ماهی ها به اسکارهایی خیلی بزرگتر از خودشان حمله می کنند. این کار را شبانه انجام می دهند. زمانیکه چراغ ها خاموش است.
گیاهان: گیاهان علف مانند برایشان قرار دهید مثل Vallisneria یا Sagittarius تا احساس کنند در موطن اصلی شان هستند. حتی گیاهان پلاستیکی هم به موضوع کمک می کنند. چاقو ماهی دلقک، گیاهان و شنها را وامی گذارد برخلاف خیلی از ماهی های بزرگ.آنها مکان هایی شبه غار را برای مخفی شدن احتیاج دارند. آنها دوست دارند در طول روز دور از نور باشند. چاقو ماهی های دلقک مکان های تاریکرا برای اختفا به ویژه هنگامی که کوچک هستند، نیاز دارند. مردمک چشم چاقو ماهی های دلقک، هرچه بزرگتر می شوند به سفیدی می گراید طوری که ممکن است کور به نظر برسند. نگران نشوید، آنها کور نشده اند. یک گلدفیش برایشان بیندازید. آنگاه آنها به شما ثابت خواهند کرد که کور نیستند. آنها همچنین می توانند در تاریکی هم غذایشان را پیدا کنند .هنگام هرگونه معالجه ای، با دقت این کار را انجام دهید. پوست حساس چاقو ماهی دلقک او را برای مرگ مستعد کرده است. چاقو ماهی دلقک آب تمیز را دوست دارد. به او زیاد غذا ندهید. آبشان را بصورت هفتگی یا حتی بیشتر عوض کنید.