javahermarket

نکته های ساده اما حیاتی2 - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
نکته های ساده اما حیاتی2
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦  
نکته های ساده اما حیاتی2:

 

استفاده از حیوانات تمیز کننده یا رفتگران آکوآریوم :

 

اگر چه این عنوان ممکن است کمی نامانوس به نظر رسد ، ولی حیواناتی ازجمله برخی از ماهی ها وجود دارند که به بهترِین وجهِ می توانند نظافت آکوآریوم را به عهده گرفته و علاوه بر خوردن و از بین بردن مواد غذایی زائد، کف آکوآریوم ، شیشه و گِیاهان داخل آن را نیز کاملا و به طور مداوم تمیز کنند .از مهمترِین انواع این حِیوانات می توان حلزون ها ، صدف هاِی آب شِیرِین ، میگوِی آب شِیرِین ، نوزاد قورباغه و انوع ماهِی لوچ ، گربه هاِی زره دار و انواع گربه ماهِی کرِیدورا را نام برد .بِیشتر اِین جانوران حتِی ذرات رِیز غذاِیِی را که از تغذِیه ماهی ها به وجود می آِیند، مصرف نموده و از آلودگِی و کدر شدن آب آکوآریوم جلوگِیرِی می کنند.حلزون ها علاوه بر خوردن مازاد غذایی داخل آکوآریوم ، با خوردن خزه و آلگ هاِی روِی شِیشه و گِیاهان آنها را به بهترِین وجهِ به طور دائم تمیز می کنند .البته باید در نظر داشت که حلزون ها ممکن است تخم ماهی ها را بخورند و خود نِیز طعمه برخِی از ماهی ها شوند .عیب نوزاد قورباغه و برخِی از انواع ماهی ها لوچ در اِین است که اکثرا رسوبات کف آکوآریوم را بهم می زنند .صدف آب شِیرِین از طرِیق سیفون کردن آب قسمت عمده ای از فِیتوپلانکتنهاِی آن را فِیلتر کرده و از سبز شدن آب جلوگِیرِی می کند ولِی عِیب اصلِی آن اِین است که تشخِیص مرده و زنده آن مشکل است .بنابراِین گاهِی ممکن است یک صدف مرده باعث آلوده کردن آب شود .این صدف ها همچنِین در برابر درجات بالاِی حرارت آب آکوآریوم مقاومت نمی کنند .اکثر آکوآریوم دارها امروزه از انواع گربه ماهِی کرِیدورا برای این منظور استفاده می کنند .

 

 

 کرِیدوراِی برنزِی :

 

اندازه اِین ماهِی که بومی ونزوئلا و ترِینِیداد است تا 7 سانتِیمتر می رسد .رنگ آن ِیکنواخت و متماِیل به زرد و قهوه اِی متماِیل به قرمز با درخشندگِی متالِیک می باشد. طرفِین بدن ،تحت تابش نور قوِی خورشِید به رنگ برنزِی و ِیا طلایی دِیده می شوند

 

سطح شنا: پایین آب
مکانهای جاگیری : میان تخته سنگهاو گیاهان آبزی
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگار با تمام ماهیان

 

 تغذیه: مواد زائد و غذای خشک
خصوصیات فیزیکی وشیمیایی : دما 24درجه سانتی گراد - سختی آب 12 درجه - PH= 7.3
دشواری نگهداری: گروه 1

 

رفتار و نوع تولید مثل : تخم گذار،این ماهی به سطح آب آمده و از اکسیژن هوا نیز تنفس میکند. بهتر است کف اکواریوم پوشیده از ماسه و سنگریزه باشد تا بتواند در آن حفاری کند. جزو ماهیان نظافتچی اکواریوم محسوب می شود.

 

نکته:زمانی که شما ماهی های حساسی مثل دیسکاس دارید ، بهتر هست به جای لجن خوار های عمومی از این ماهی استفاده کنید .زمانی که می خواهید سیفون کنید ، متوجه می شوید 80% آکواریومتان تمیز تر از زمانی هست که فقط لجن خوار معمولی داشتید ، خیلی هم بی آزار هستند .

 

 

ماهِی پوزه خرگوشِی (Leporinus fasciatus):

 

اندازه اِین ماهِی که بومی آمازون و گوان است به 10 تا 15 سانتِیمتر می رسد .از آنجا که جمع آورِی آن از مناطق بومی مشکل و نِیز تکثِیر آن در آکوآریوم غِیر ممکن است.روِی بدن داراِی 10 نوار عرضِی سِیاه رنگ است که ِیکِی از آنها بر روِی چشم قرار دارد .بِین هر دو نوار سِیاه ِیک نوار روشن وجود دارد .جالب توجه است که هر چه سن ماهِی بِیشتر می شود تعداد نوارهاِی روِی بدن زِیادتر می شود .

 

این ماهی جزء ماهیهای نظافت چی آکواریوم است .

   یا علی مددی کن