javahermarket

ماهی گوپی - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
ماهی گوپی
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦  

گوپی: 

 گوپی ها از وابستگان مولی ها، پلاتی ها و دم شمشیری ها هستند که نام خانواده این گونه Poeciliidae می باشد. همه آنها زنده زا هستند به این معنی که بچه زا می باشند. این ماهیها      گونه هایی هستند که بین آنها سازگاری وجود دارد. بنابر این شما می توانید آنها را در کنار هم بدون هیچ خطری نگهداری کنید.

اندازه اِین ماهِی که بومی ونزوئلا ، ترینِیداد ، شمال برزِیل و گِینه است در ماده ها به 6 و در نرها به 3 سانتِیمتر می رسد .بدون شک ِیکِی از معروفترِین ماهی ها اِین خانواده می باشد .ماهی های نر داراِی رنگهاِی متنوع زِیبا بوده و باله هاِی پشتِی و مخرجِی آنها داراِی اشکال گوناگون می باشد .از اِین ماهِی نِیز مانند گامبوزِیا و ماهِی پشه خوار کوتوله، براِی کنترل تخم و نوزاد حشرات استفاده می شود .در آکوآریومها بسِیار مقاوم بوده و تغذِیه و تکثِیر آنها نسبتا آسان است .اِین ماهی ها هِیچگونه مزاحمتِی براِی ساِیر ماهی ها آکوآریوم اِیجاد نمی نماِیند .

برای نگهداری از ماهی گوپی توصیه می شود آکواریومی کوچک با حجم 40 لیتر همراه با مقدار زیادی گیاه آکواریومی نظیر java Fern و java Moss استفاده شود. گیاهان فوق مقاوم هستند و می توانند ترکیبات آب سخت را که برای گوپی ها مطلوب است تحمل کنند.
ماهی گوپی معمولا PH در محدوده متوسط یعنی 7 (خنثی) را ترجیح می دهد اما می تواند خود را با شرایطی پایین تر تا 6 و در نهایت تا بالای محدوده 7 (نزدیک به 8) وفق دهد و ( اگرچه آنها آب سخت را به خوبی تحمل می کنند) سختی آب می بایست در حد متوسطی باشد. همچنین در مقابل سختی کم مقاومت نیستند. درجه حرارت محیط نگهداری آنها می بایستی پایین تر از 75 درجه فارنهایت باشد اما می توانند درجه حرارتی مابین 60تا 80 درجه فارنهایت را نیز تحمل کنند.
از گوپی ها استفاده گسترده ای برای کنترل پشه می شود و به عنوان غذای این ماهی پشه هایی که تهدیدی برای انتقال بیماری مالاریا هستند را می توان استفاده کرد.
شما می توانید در آکواریوم خانه خود به گوپی ها غذاهای خشک شده، فریزری، لارو قرمز رنگ پشه های ریز، توبی فیکس، میگوی آب شور و همچنین غذاهای آماده که حاوی حجم بالای سبزیجاتی  است، بدهید.هیچگاه به آنها بیشتر از آنچه که در 5دقیقه می توانند بخورند غذا ندهید. باقیمانده غذایی که خورده نمی شود تجزیه شده و مخزن را آلوده می کند. اگر بخشی از غذای آنها خورده نشد، آنها را جمع آوری کنید. به گوپی هایتان در وعده های کمتر مثلا 2 دفعه در طول روز غذا دهید.
ماهی گوپی نر باله های بلندتر با رنگهای جالب توجهی دارد و بقیه خصوصیات ظاهری اش نسبت به ماده که معمولا بزرگتر است برابری دارد.گوپیها در آبهایی که کیفیت بهتری دارد سالم تر خواهند بود. برنامه غذایی مناسب همراه با آبی که زود به زود تعویض شود محیطی سالم تر را ایجاد می کند. بهترین مقدار تعویض 10 تا 15 درصد آن هر هفته یا 20 تا 25 درصد در هفته های بعد توصیه می گردد.
تکثیر گوپی ها خیلی آسان است. در حقیقت تنها چیزی که نیاز است یک نر همراه 2 ماده می باشد. حال ممکن است این سوال در ذهن شما بوجود آید که چرا فقط 1 ماده مورد نیاز نیست؟ این مسئله به این خاطر است که گوپی های نر بیشتر وقت و نیرویشان را صرف جلب توجه کردن ماده ها می کنند. بنابراین بهتر است که در ازای 1 نر دو ماهی ماده موجود باشد تا ماده ها هر از چند گاهی فرصت استراحت داشته باشند. .

گوپی نر، گوپی ماده را بارور می کند. به این صورت که از باله مخرجی اش یا همان منفذ تناسلی استفاده کرده و این کار را انجام می دهد. ماده هایی که باردار می باشند معمولا در محیط تاریک ظاهر می شوند و اطراف مخرج و همینطور بدنشان افزایش حجم پیدا می کند.
نرها همواره مواظب ماده ها بوده و در هر فرصت ممکن اسپرم خود را به آنها منتقل نماِیند .اسپرم حاصل از ِیک بار انتقال می تواند تا 6 بار تخمها را بارور نماِید.  ماهِی باردار داراِی منطقه تِیره رنگِی زِیر باله مخرجِی بوده و شکم آن به طور چشمگِیرِی متورم است دوره رشد و نمو جنِینِی معمولا یکماه به طول می انجامد ولِی طبِیعتا در آبهاِی سرد طولانِی تر است تعداد نوزادها در هر بارورِی 30 تا 50 عدد بوده ولِی گاهِی ممکن است دو برابرِیابیشتر باشد .اِین ماهِی در سال 3 ِیا 4 مرتبه بارور می شود .طول نوزادها حدود 3 میلیمتر است و براِی حفاظت از آنها باید آکوآریوم داراِی پوشش گِیاهِی زِیاد بخصوص در کف آن باشد ، زِیرا اِین نوزادها بسرعت توسط والدِین و یا ساِیر ماهی ها خورده می شوند .

 مروزه از طرِیق تکثِیر گزِینشِی نژادهاِی بسِیار زِیبایی از ماهِی گوپِی طبِیعِی به وجود آمده است که مهمترِین آنها ماهِی گوپِی دم خرگوشِی و ماهِی گوپِی پوست مارِی و گوپِی نصفه سِیاه دم قرمز می باشند.

 

حق نگه دارتان