javahermarket

وسایل آکواریوم - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
وسایل آکواریوم
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦  
7. فِیلتر

 

آب آکوآریوم مثل هر آبی که در آن موجودات زنده گِیاهِی و جانورِی وجود دارد کم کم تِیره و کدر شده و حالت شفافِیت خود را از دست می دهد .از آنجا که تعوِیض دائمی آب کارِی مشکل بوده و باعث ناراحت شدن ماهی ها و گِیاهان داخل آکوآریوم می شود ، باید با به کار بردن فِیلتر ، مرتبا مواد زائد و معلق داخل آب گرفته شود تا آب آکوآریوم همیشه صاف و شفاف باقِیمانده و محِیط آن براِی زندگِی ماهی ها مناسب و همچنِین لذت دِیدن ماهی ها همیشگِی شود .در غِیر اِینصورت علاوه بر اِینکه محِیط ماهی ها نامساعد خودهد شد ، تنها در مواقعِی می توان آنها را دِید که پوزه خود را بر روِی شِیشه آکوآریوم می زنند. 

 

به طور کلِی 3 نوع فِیلتر براِی تمیز کردن آب آکوآریوم وجود دارد که عبارتند از :

 

1- فِیلترهایِیکه زِیر ماسه کف آکوآریوم قرار می گِیرند .

 

2- فِیلترهایِیکه در داخل آکوآریوم قرار می گِیرند .

 

3- فِیلترهایِیکه خارج از آکوآریوم قرار می گِیرند . 

 

فِیلتر نوع اول که در زِیر ماسه کف آکوآریوم جاگذارِی می شود .با اشکال مختلف ساخته می شود و بِیشتر براِی مصرف توسط اشخاص تازه کار مناسب می باشد .اِین فِیلترها فقط می تواند ذرات معلق در آب را گرفته و در خود نگهدارند .بنابراِین هر چند وقت ِیکبار از طرِیق پمپ کردن آب از خلاف مسِیر جذب ذرات معلق ، می توان فِیلتر را تمیز نمود .اِین فِیلتر به شکل مستطِیل و ِیا مثلثِی ساخته می شوند و می توان آنها را در هر نوع و اندازه از آکوآریومها جاِیگِزِین نمود .بدِیهِی است براِی آکوآریومهاِی بزرگتر، باید حداقل 2 فِیلتر از اِین نوع بکار برد .براِی راه انداختن آنها کافِی است که پس از جاگذارِی و رِیختن ماسه بر روِی آنها ، فِیلترها به پمپ هوا وصل شوند .جرِیان هوا و اِیجاد خلاء باعث عبور دائمی آب از داخل فِیلتر و در نتِیجه از دست دادن ذرات معلق در آن خواهد شد. 

 

نوع فِیلتر داخلِی که به اشکال مختلف ساخته می شود معمولا از ِیک جعبه پلاستِیکِی شفاف درست شده است که در داخل آن زغال حِیوانِی رِیخته می شود و روِی آن لاِیه هاِیی از پشم شِیشه و ِیا الِیاف داکرون قرارمی گِیرد .اِین فِیلتر ها معمولا در گوشه اِی از آکوآریوم جاگذارِی می گردند .پس از وصل شدن فِیلتر به پمپ هوا ، در اثر جرِیان هوا و اِیجاد خلاء ، آب به طور دائم از بالا وارد فِیلتر شده و ابتدا ذرات درشت معلق در آن توسط پشم شِیشه ِیا الِیاف داکرونِی گرفته می شود .ذرات رِیز و قسمتِی از مواد شِیمیایی موجود در آن مانند آمونِیوم به وسِیله زغال حِیوانِی گرفته و ِیا تبدِیل خواهد شد.زغال حِیوانِی تا حدودی داراِی ساختمانِی مشابه سنگ پاست که در آن حفره ها و خلل و فرج زِیادِی وجود دارد و باعث زِیاد شدن سطح تبادلات آن می شود .در داخل سوراخ ها و حفره ها آن انواع باکترِیها بخصوص باکتری های که باعث تبدِیل وتغِیِیر مواد ازته مضر به مواد بِی ضرر و نافع می شود قرار دارند .بدون شک زغال حِیوانِی که تازه در فِیلتر رِیخته شده است بِیشتر اثر مکانِیکِی در گرفتن مواد ِریز معلق در آب داشته ولِی پس از رشد و نمو باکترِیها ، اثرات شِیمی اِیِی نِیز خواهد داشت. 

 

بدیهی است پس از مدتِی در اثر پر شدن حفره های رِیز دانه هاِی زغال ، کم کم قدرت فِیلتر کردن آن از بِین خواهد رفت .بنابراِین هر چند وقت ِیکبار باید زغال را تعوِیض کرد .زمان لازم براِی تعوِیض زغال بستگِی کامل به حجم آب ، نحوه تغذِیه ماهی ها و نِیز ضخامت پشم شِیشه و میزان تمیزِی آن دارد .هر چه روش تغذِیه صحِیح تر بوده و کمتر مواد غذایی اضافِی وارد آب شود، عمر مفِید زغال حِیوانِی بِیشتر خواهد بود .بلافاصله پس از اِینکه پشم شِیشه روِی زغال حِیوانِی کثِیف شد، باید آن را عوض کرد .در آکوآریومهایی که تغذِیه به روش صحِیح انجام می شود و هر 30 تا 45 روزِیکبار پشم شِیشه فِیلتر آن عوض می شود ، می توان هر 4 تا 6 ماه ِیکبار زغال را عوض نمود .اگر به دلِیلِی زغال حِیوانِی آماده در بازار پِیدا نمی شود ، می توان استخوان را خورد کرده و تا حد امکان سوزاند ، بطورِی که پس از سوخته شده ، خرد کردن آن آسان باشد .پس از آن باید زغالهاِی حاصله را بخوبِی شسته و خشک نمود .البته اِین زغال بهِیچوجه با زغال حِیوانِی که به وسِیله کارخانه سازنده تولِید می شود از نظر ارزش برابر نِیست ولِی در هر صورت تا حدودِی قابل بهره بردارِی خواهد بود .

 

فِیلترهاِی خارجِی از نظر ساختمانِی شباهت به فِیلترهاِی داخلِی دارند، با اِین تفاوت که در خارج از آکوآریوم ، و معمولا به طور آوِیزان بر روِی دِیواره شِیشه اِی پشت ِیا کنارِی آن نصب می گردند .مواد داخلِی و نِیز روش فِیلتر کردن آن ها کاملا مشابه فِیلترهاِی داخلِی می باشد .

 

 فیلتر اسفنجی: یک پمپ و سنگ هوا برای کشیدن آب از میان یک اسفنج لوله ا ی استفاده می شود که به طور مکانیکی مواد معلق را از آب خارج کرده، ضمنا یک سطح وسیعی را برای رشد باکتری ها فراهم می سازد.
فواید:.جریان آب آرام برای مخازنی که ماهیان جوان یا مریض دارند ایده آل است .

 

ارزان تمام می شود.
معایب:
.1
در مخازن بزرگ کارآیی ندارد.
نگهداری: هر ۳-۲ هفته یک بار اسفنج را درآورده و با آب کهنه آکواریوم، مواد زائد آن را تمیز نمایید.
فیلتر زیر شنی:صفحات سوراخ دار زیر(۵- ۸Cm) شن قرار داده می شوند.
آب از میان شن ها عبور کرده و نیروی ایجاد شده توسط پمپ هوا آب را از طریق یک لوله بالا برنده برمی گرداند.شن مانند یک فیلتر بیولوژیکی و مکانیکی عمل کرده و یک سطح وسیعی را برای حرکت میکروارگانیزم های نیتریفیکانت مهیا می کند.
مزایا: ایجاد سطح وسیع برای فعالیت بیولوژیکی. ارزان می باشد.
معایب
-
صفحات فیلتر در اثر فعالیت کند و کاو برخی گونه ها مانند ماهیان طلا ئی وسیچلایدها از زیر شن در می آیند.
باقی  مانده مواد از مخزن خارج نشده و در اثر فعالیت ماهیان در آکواریوم پخش می شود.
ممکن  است روی رشد گیاهان اثرات نامطلوب داشته باشد.
نگهداری: جمع آوری مواد زائد از شن ها توسط یک پاک کننده شن انجام می شود.
آن وسیله ای است که برخی اوقات برای جمع آوری مواد زائد از طریق سیفون کردن از میان لوله بالا برنده از زیرصفحات فیلتر توصیه می شود.
فیلتر قدرتی: آب از میان یک استوانه پرشده از انواع مختلف محیط فیلتری توسط یک پمپ الکتریکی عبور می نماید . بسته به طراحی دستگاه فیلتر ممکن است در داخل یا خارج قرار داده شود. محیط فیلتری داخل استوانه طوری قرار داده می شود که آب عبوری ابتدا مورد فیلتر مکانیکی سپس فیلتر بیولوژیکی و در نهایت فیلتر شیمیایی قرار گیرد. (مانند کربن فعال یا زئولیت(
مزایا:

 

 پر قدرت و مؤثر
-
نگهداری آسان
-
توانایی تنظیم جریان آب
-
برای ماهیان بزرگ ایده آل است.
معایب :برخی مدل های آن گران است.
نگهداری: محیط فیلتر باید هردو-سه هفته یکبار از مواد زائد داخلی با آب کهنه آکواریوم شسته شود.
اگر کربن فعال استفاده می شود باید هر دو ماه یکبار تعویض شود.
فیلترهای آویزان: در فیلترهای آویزان خارج آکواریوم، آب توسط پمپ به داخل فیلتر هدایت می شود، این وسیله عمومیت داشته و به طور گسترده قابل دسترسی است.
مزایا
-
با قدرت و موثر
-
توانایی تنظیم جریان آب
-
نگهداری بسیار آسان
-
ایدهآل برای ماهیان بزرگ
معایب :
 -
فقط در آکواریوم هایی که سرپوش دارند کاربری دارد.
نگهداری
محیط فیلتر باید هر دو-سه هفته یکبار از مواد زائد با آب کهنه آکواریوم شسته شود، در بعضی مدل ها که از بسته های فیلتری قابل تعویض بهره می برند برای حفظ تعداد مناسبی از میکرو ارگانیزم های نیتریفیکانت، فقط یک بسته در هر دفعه باید تعویض شود.
فیلترهای چکه ای(خشک و مرطوب(:
در این فیلتر محیط فیلتری دائما در آب غوطه ور نیست بلکه به خاطر آن اکسیژن رسانی به فیلتر بپولوژیکی بهتر شده است.
مزایا
-
کارایی زیاد دارد
-
عموماً کوچکتر از انواع دیگر فیلترها در حجم مشابه آکواریوم است.
معایب
-
برخی مدل های آن گران است.
نگهداری
اسفنج یا محیط فیلتری داخل فیلتر به طور منظم باید تمیز گردد. مواد زائد کف فیلتر هرچند وقت یکبار باید خارج شوند. کربن های فعال مورد استفاده باید هر دو ماه یکبار تعویض شوند.
به هر روی شناختن بهترین فیلترها و کارآمدترین آنها به شما یاری می رساند تا مناسب ترین نوع آن را در قیاس با بودجه ای که در اختیار دارید تهیه کنید یا آن گونه ای را فراهم آورید که مناسب آکواریوم شما است و بالطبع در آتیه هزینه های کمتری برایتان تولید کند.

 

مزایای استفاده از زغال اکتیو

 

کمک به شفافیت آب ( که به نظر من خیلی کمک نمی کند ), جذب دارو بعد از اینکه دارویی را درون آب آکواریوم ریخته اید و درمان پایان یافته و شما قصد خارج کردن دارو را دارید به همین خاطر وقتی می خواهید از داروهای موجود برای درمان استفاده کنید توصیه می کنند که اگر در فیلتر ذغال دارید آن را خارج کنید ,گرفتن بوی بد از آکواریوم .
در اغلب موارد ذغال را در یکی از محفظه های فیلتر و یا در اطراف اسفنج فیلتر قرار می دهند .
ذغال اکتیو بعضی از اختصاصات اب را هم در مواقعی تغییر می دهد که انشاءالله در تاپیک آب مناسب آکواریوم که بزودی راه انداز ی خواهیم کرد بررسی می کنیم.

 

 

 

8- گرما سنج

 

گرماسنج ِیا ترموتر وسِیله اِی است که براِی اندازه گِیرِی درجه حرارت آب به کار می رود .امروزه انواع مختلف گرماسنج مخصوص آکوآریومها را می توان از فروشگاههاِی ماهی ها تزیینِی خرِیدارِی کرد .هر چه درجات گرماسنج خواناتر باشد ، ارزش آن بِیشتر خواهد بود .برخِی از انواع گرماسنجها به طور شناور در آب آکوآریوم قرار می گِیرند و برخِی دِیگر بر روِی دِیواره جلویی آن جاگذارِی می شوند .هنگام خرِیدن گرماسنج باید دقت شود که بر حسب درجات سانتِیگراد درجه بندِی شده باشد . 

 

9- ماسه و سنگرِیزه :

 

درباره میزان ماسه و سنگرِیزه اِی که باید در آکوآریوم رِیخته شود و نحوه رِیختن آن ها در داخل آکوآریوم ، در قسمت مربوط به آن بحث خواهد شد .بهرحال اگر قرار است ماسه و سنگ رِیزه در داخل آکوآریوم رِیخته شود، باید عمق ماسه که در کف قرار می گِیرد حدود دو سانتِیمتر و عمق سنگرِیزه در مجموع 2 تا 3 سانتِیمتر باشد .رنگ سنگرِیزه و انتخاب آن بستگِی به سلِیقه صاحب آکوآریوم دارد .

 

10- کاردک مخصوص تمیز کردن شِیشه آکوآریوم

 

در بِیشتر آکوآریوم ها ممکن است رشد و نمو خزه ها بر روِی دِیواره ها بِیش از حد بوده و باعث مات شدن شِیشه آنها شود .اگر از حلزون ِیا ماهی ها ی مخصوص خزه خوار براِی اِین کار استفاده نمی شود ، می توان به سهولت خزه هاِی روِی شِیشه را با کاردکهاِی مخصوص تمیز نمود .اخِیرا انواعِی خزه پاک کن به بازار آمده است که از دو آهن ربا درست شده که ِیکِی داخل آکوآریوم و دِیگرِی خارج از آن طورِی قرار می گِیرند که جدار شِیشه اِی آکوآریوم بِین آنها قرار گِیرد .روِی ِیکِی از سطحهاِی آهنرباِی داخلِی که بر روِی شِیشه قرار می گِیرند ِیک لاِیه اسکاچ ِیا جنس مشابه چسبِیده است که با حرکت آهنربا بر روِی شِیشه باعث از بِین بدن خزه ها و تمیز کردن آن می شود .بدِیهِی است اگر شرایط داخلِی و خارجِی آکوآریوم ، بخصوص تابش نور خورشِید در حد مناسب باشد ، هرگز آکوآریوم خزه نخواهد زد .شکل 10 دو نوع کاردک را که براِی تراشِیدن و از بِین بردن خزه ها به کار می روند، نشان می دهد .

 

شیشه شور مغناطیسی

 

شیشه شور مغناطیسی است که از دو اهنربا تشکیل شده که در پوشش پلاستیکی قرار دارند . از مهمترین مزایای این شیشه شور این است که وقتی قطعه بیرونی جدا می گردد قطعه داخلی بر روی آب شناور می شود( در مدل قدیمی قطعه داخلی به انتها ی تانک می رفت و برای وصل مجدد باید دست را در آب کرده ودو قطعه را به هم می چسباندیم )
یکی دیگر از مزایای ان به واسطه شناور شد ن بر روی آب این است که می توان علاوه بر وجه جلویی ، وجوه کناری را هم تمیز کرد بدین معنی که با شناور شدن قطعه داخلی در آب با نزدیک کردن قطعه بیرونی از وجه کناری قطعه داخلی جذب شده و دوقطعه به هم می چسبند.

 

11- تور براِی صِید ماهی ها

 

بخصوص هنگام تمیز کردن آکوآریوم ِیا بِیرون آوردن ماهِی بِیمار باید از تورهاِی دستِی مخصوص که انواع مختلف آن در آکوآریوم فروشِی ها وجود دارد، جنس تورِی باید تا حد امکان نرم و لطِیف باشد تا صدمه اِی به بدن ماهی ها نزند .بهتر است حداقل براِی هر آکوآریوم دو عدد توردستِی خرِیدارِی شود ، زِیرا اکثرا صِید ماهی ها با ِیک تور مشکل و خسته کننده است .براِی صِید غذاهاِی زنده انواع تورهای د ستِی مخصوص لازم است که در بحث مربوط به آنها اشاره خواهد شد .شکل 11 دو نوع تور دستِی را که بروش صحِیح درست شده اند، نشان می دهد .

 

12-کاغذ پ – هاش سنج :براِی سنجش درجه اسِیدِی ِیا قلِیایی آ ب می توان ِیک حلقه کاغذ پ – هاش سنج که تغِیِیرات بِین 5/5 تا 9 را اندازه گِیرِی می کند، خرِیدارِی کرد

 

نحوه کاربرد آن در قسمت مربوط به اختصاصات فِیزِیکِی و شِیمیاِیِی آب بحث شده است .کاغذ پ – هاش سنج را می توان از فروشگاه هاِی لوازم آزماِیشگاهِی خرِیدارِی کرد .

 

13- لوازم تزیینِی داخل آکوآریوم

 

خرِید لوازم تزیینِی داخل آکوآریوم بستگِی به سلِیقه افراد دارد .اگر چه خرِیدارِی آنها چندان لازم نِیست ولِی اگر کسِی علاقه به داشتن برخِی از آنها در آکوآریوم خود دارد می تواند نوع مورد نظر خود را خرِیدارِی کند .هرگز نباِید از لوازم تزیینِی لبه تِیز و برنده مانند مرجان و غِیره براِی آکوآریوم ماهی های آبهاِی شِیرِین استفاده نمود ، چون باعث زخمی شدن و سرانجام آلودگِی ماهی ها به قارچ خواهند شد .

 

14- گِیاهان آبزِی

 

خرِید گِیاهان آبزِی ِیا جمع آورِی آنها باید با توجه با انواع موجود در بازار و ِیا گِیاهانِی که       می توان از داخل آبگِیرها جمع آورِی نمود، انجام گِیرد و در بحث مربوط به گِیاهان راهنماییهاِی لازم در زمینه تهِیه و کاشت آنها به عمل آمده است .

 

15- ماهی های زِینتِی

 

آخرِین چِیزِی که براِی داخل آکوآریوم باید خرِیدارِی شود ماهی ها هستند .پس از آماده کردن آکوآریوم و کاشتن گِیاهان ، حداقل باید ِیک هفته بدون ماهِی کار کند تا همه شرایط براِی انتقال ماهی ها آماده شود .پس از آن با مطالعه کافِی در مورد انواع ماهی ها و گزِینش گونه هاِی مورد نظر ، می توان اقدام به خرِیدارِی و قرار دادن آنها در داخل آکوآریوم کرد . 

 

 عزیزان

لطف کنید ونظرات خود را بنویسید