javahermarket

ماهی پیرانا - (دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی
 
 

(دیسکاس(وبلاگ تخصصی ماهیان آکواریومی

به دنیای زیر آب خوش آمدید.سکوت وآرامش بهترین هدیه این دنیا
 
ماهی پیرانا
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦  

 ماهی پیرانا (Serrasalmus) :

 از معروفترِین ماهی ها اِین خانواده انواع ماهِی پِیراناست که اکثرا جزو جنس Serrasalmus  بوده و بیش از 10 گونه از آن در آب هاِی آمرِیکاِی جنوبِی ِیافت می شود .بِیشتر انواع آن داراِی بدنِی پهن مشابه ماهِی سِیم می باشند.از معروفترِین انواع آکوآریومی آن پِیراناِی شکم قرمز با اسم علمی S.natteri است که طول آن تا 25 سانتِیمتر می رسد .اِین گونه هاِی نزدِیک به آن در آبهاِی قسمتهاِی شمالِی آمرِیکاِی جنوبِی، بخصوص حوزه رودخانه آمازون زندگِی می کند.

انواع ماهِی پِیرانا بسِیار خطرناک و سبع بوده و حتِی براِی انسان هم مخاطره آمیز می باشند .

 

 نگهدارِی آنها در آکوآریومهاِی خانگِی توام با ماهی ها ی دیگر و حتی بطور مجزا چندان عملِی نِیست زِیرا اِین ماهی ها به هر جنبنده اِی در داخل آب حمله کرده و گاهِی دست افراد را نِیز هنگام غذا دادن گاز می گِیرند .بدون شک در صورت تامین دایمی و مرتب غذاِی آنها در آکوآریوم ، از میزان سبعیت آنها کاسته خواهد شد . در بیشتر ممالک ورود اِین ماهی ها ممنوع بوده و ِیا اِینکه طِی مجوز خاصِی صورت می گِیرد .علت اِین ممنوعِیت ، امکان راه ِیابِی آنها به آبهاِی گرم داخلِی و تولید مثل و در نتِیجه از بین بردن ماهی های بومی منطقه می باشد .در طبیعت گله های بزرگ و گرسنه این ماهی ها با سرعت زِیاد می توانند خود را به نقاطی از رودخانه که هر نوع حرکت یا بوِی خون نشان از وجود طعمه و غذا در آنجا می باشد برسانند.بوِی خون و رنگ آن در آب ، سخت آنها را هِیجان زده کرده و وادار به جستجو برای غذا می نماید .اندازه طعمه برای آنها مطرح نبوده و گاهِی ممکن است به حیواناتی به بزرگی یک گاو نیز حمله کرده و در مدت کوتاهِی با دندانهای قیچی مانند خود از حیوان فقط یک اسکلت غرق در خونابه بر جای گذارند .جالب اینکه در همان هنگام خوردن طعمه عده ای از آنها ممکن است خود طعمه همجنسان درنده خوِیش قرار گیرند .غذای اصلی آنها را معمولا ماهی ها کوچکتر تشکیل می دهند ولی صید طعمه های بزرگ اتفاقی می باشد.

از آنجا که این ماهی ها جنگنده های خوبی می باشند ، یکی از بهترِین ماهی ها برای صید ورزشی بحساب می آیند .گوشت سفید و نسبتا محکم آنها مصرف غذایی دارد .درپناه حق باشید