تغذیه ماهی های آکوآریومی(2)

سلام

ادامه مطلب غذای ماهی رو می خوام براتون بنویسم: 

3- آرِتمیا یا میگوِی آب نیمه شور :

 یکی از بهترِین غذاهاِی ماهی ها تزیینِی، مخصوصاً بچه ماهی ها ، نوزاد آرتِمیا است که ِیکِی از سخت پوستان آبزِی می باشد .تخم هاِی بسِیار رِیزِی آرتمیا که به آن برا ِین شرِیمپ ِیا میگوِی آبهاِی نِیمه شور هم می گوِیند امروزه به صورت تجارتِی تولِید شده و در بسته هاِی کوچک فروخته می شود .در اِیران اِین آبزِی به مقدار بسِیار زِیاد در درِیاچه ارومیه ( رضاییه ) زندگِی می کند و در واقع تنها حِیوانِی است که در اِین درِیا زندگِی می کند .در اواخربهار و در تابستان و پاییز می توان توده هاِی تخم را به صورت شناور در قسمت شرقِی و جنوب شرقِی درِیاچه مشاهده کرد .براِی تغذِیه آنها می توان مقدار کمی کاهِ تخمیر شده ِیا گِیاه پوسِیده را در داخل آب محتوِی آنها قرار داد .انفوزوئرها و ساِیر مواد غذایی که از تخمیر اِین گِیاهان تولِید می شوند ، همچِنِین فِیتوپلانکتن هایی که در اثر تابش نور در آب تولِید می شوند غذاِی مناسبِی براِی نوزادهاِی آرتمیا می باشند . 

4- کرم خاکی:  

کرم خاکِی را بدون شک همه می شناسند .اِین همان کرمی است که در باغچه ها و در داخل خاک زندگِی می کند و معمولا در مواقع بارندگِی که آب موجود در خاک باغچه تجمع می کنند.این زِیاد می شود از ترس خفه شدن خاک را ترک کرده و در اطراف باغچه کرم را کرم باران و برخِی کرم باغچه می گوِیند و چون بعنوان طعمه براِی صِید ماهِی با قلاب هم بکار می رود، عده اِی دِیگر به آن کرم ماهِیگِیرِی می گوِیند .طول آنها گاهِی ممکن است تا 20 سانتِیمتر هم برسد .هنگام جمع آورِی آنها براِی تغذِیه ماهی ها باید از برداشتن کرمهاِی داخل توده هاِی پهن که در اطراف آنها ترشحات زرد رنگ دِیده می شود، خوددارِی شود چون حتِی ماهی ها درشت وحشِی هم از خوردن آنها امتناع می نماِیند .براِی اِین منظور می توان در ِیک قوطِی حلبِی یا حلب هاِی کوچک نباتِی حدود 15 تا 20 سانتِیمتر خاک مرطوب رِیخته و مقدارِی پوره سِیب زمینِی ، آرد ذرت ِیا آرد چاودار براِی تغذِیه آنها به خاک اضافه کرده و کرمها را مقدارِی برگ مرطوب افرا براِی تغذِیه آنها در روِی خاک قرار داد .آکوآریوم فروشِی ها می توانند اِین کرمها را جمع آورِی و به علاقمندانِی که حوصله ِیا وقت جمع آورِی آنها را ندارند، بفروشند .  

5- کرم سفید :

این کرم که رنگ آن سفید شِیرِی است و طول آن 15 میلِیمتر ِیا بِیشتر است از خوِیشاوندان کرم خاکِی بوده و به بهترِین وجهِ می توان آنها را در حد تجارتِی تکثِیر و تولِید نمود .تکثِیر و تولِید آنها در شرایط نسبتا گرم و مرطوب تا حدودِی آسان است .در حال حاضر فقط اِین کرم در کارگاه تکثِیر و پرورش تاسماهِیان شِیلات اِیران براِی تغذِیه نوزاد ماهِیان خاوِیارِی تکثِیر می شود و تولِید سالانه آن حدود 600 کِیلوگرم ِیا بِیشتر می باشد .براِی تولِید آن جعبه هاِی مخصوص که عمق خاک آنها حدود 10 سانتِیمتر است بکار می رود .در پاِیان می توان توده کرم خالص را برداشت کرده و براِی تغذِیه ماهی ها بکار برد.کرمهاِی جدا شده می توانند چندِین ساعت در حرارت معمولِی ِیخچال زنده بمانند .در داخل آب آکوآریوم همه کرمها می توانند مدت چند ساعت زنده بمانند .براِی تغذِیه بچه ماهی ها باید کرمها را با تِیغه چاقو تکه تکه کرد و در هر بار غذا دادن به ماهی ها باید به اندازه به آنها داده شود که پس از 15 دقِیقه اثرِی از کرمها باقِی نماند ، در غِیر اِین صورت بخصوص در مواقعِی که سنگرِیزه در کف آکوآریوم وجود دارد پوسِیده شدن مازاد کرمها باعث آلوده شدن آب آکوآریوم می شود . 

6- کرم توبی فکس :

 در آبهاِی کثِیف و بخصوص در فاصله 600 تا 700 مترِی محل رِیزش فاضلابهاِی خانگِی و شهرِی ( نه صنعتِی ) در آب رودخانه ها ِیا آبگِیرها ، و گاهِی در کناره استخرهاِی پرورش دافنِی می توان قسمتهاِی زنگ زده اِی مشاهده نمود که ابتدا بنظر می رسد توده دافنِی باشند .اِین توده ها اکثرا کرم توبِی فکس می باشند .اِین کرم داراِی رنگ صورتِی خاصِی می باشد .براِی نگهدارِی آن بصورت زنده می توان مقدار صِید نشده را در داخل ِیک سطل زِیر شِیر آب قرار داده و بطور دائم مقدار کمی آب به داخل آن جرِیان داد .کرمها در اِین حالت بصورت توده اِی در کف سطل باقِی می مانند .هر چه درجات حرارت آب کمتر باشد زمان نگهدارِی آنها طولانِی تر خواهد بود .معمولا در طول مدت سال می توان آنها را از مناطق طبِیعِی زندگِیشان جمع آورِی نمود .از دادن کرم هاِی مرده به ماهی ها باید جدا خوددارِی کرد .امروزه در کارخانه هاِی سازنده غذاِی ماهی ها تزیینِی به مقدار فراوان از اِین کرم تولِید شده و پس از خشک کردن بصورت مکعبهاِیی در آورده و در بسته بندِیهاِی خاص با قِیمت مناسب در اختِیار علاقه مندان قرار می دهند.

/ 21 نظر / 63 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد رضا

سلام خوبی شما؟ من آخرین آپم رو در سال 1386 کردم خوشحال میشم بهم سر بزنی پیشا پیش این عید رو به شما تبریک میگم با آرزوی سالی خوب و خوش برای شما موفق و پیروز باشید [بغل]

محمد رضا

با تبادل لینک چطوری؟

افسانه

باسلام خواندم چه دنیایی دارند ماهی ها [دست]

افسانه

یک سبد پراز[گل] با دنیایی پرازعشق ودوستی در این سا ل نو نثارتان باد