ماهی اسکات

سلام.

امروز نوبته اسکاته.ماهی آب شور و گوشتخوار

اسکات: 

262mjkg.jpg

این ماهی در آبهای شور زندگی میکنند اما در آب شور و شیرین هم زنده می ماند و بهترین شرایط برای زندگی این ماهی ،یکقاشق سوپخوری نمک دریایی در هر 20 لیتر آب است .این ماهی ها بسیار پر جنب و جوش هستندو بسیار قوی و زیرک .البته تا اندازه ای ماهی های دیگر را اذیت می کنند ولی می توان با آنجل مونو  همزیست کرد.
این ماهی ها علاقه ی زیادی به پنهان شدندر بین گیاهان و تخته سنگ ها داد بنابراین بهترین آکواریوم برای آنها آکواریومهایمردابی و صخره ای می باشد.
آنها بیشتر در آبهای شور تخم ریزی می کنند اما در آبشیرین نیز در سنین بالا تخم ریزی می کنند که البته به سختی و با حفظ شرایط سخت تخمها به لارو تبدیل می شوند.این ماهی ها در آبهای نسبتا شور بیشترین رنگ آمیزی را دربدن خود دارند. این ماهی از نمونه ی دیسک ماهی ها می باشد کهاز پهلو پهن میباشد و باله ی بالائی آن سرتاسری است و از دیگر خصوصیات اینماهی می توان به سر نا مشخص و باله های کوتاه ولی پر تحرک این ماهی اشاره کرد.

این ماهی ها از دسته ی همه چیزخوار می باشند  وگوشت خوارند.گیاهان آکواریومی را هم می خورند ( البته این از بدیهای آنها است ) از غذاهای مورد پسند آنها می توان بهجلبک دریایی خشک شده،تخم میگوی آب شور و کرم منجمد اشاره کرد.

2581d9g.jpg

 

نگهداری :

روش نگهداری آنها بسیار ساده و راحت می باشد. یکی از مشکلاتی که در مورد این ماهیوجود دارد این است که به دلیل پر خور بودن باید فیلتراسیون آکواریوم قوی باشد و هرچند وقت یکبار آب کف را سیفون کرد و حتی با تعویض کامل آب هم مشکلی ندارد و می تواندتا درجات بالای نیترات را تحمل کند .رنگ این ماهی با توجه بهغذایی که می خورد تغییر می کند . در کل به بدن این ماهی از چند رنگ شامل سبز ، بنفش ،سیاه ،زرد ، قهوه ای ،و در ناحیه ی شکمی سفید می باشد.
اگراین ماهیگوشت خوار شود رنگ بنفش و قهوه ای این ماهی نمای بیشتری پیدا می کنند و اگر سبزیجات خوار باشد رنگ سبز و زرد نمای بیشتر پیدا می کنند.

 

237d78.jpg

تشخیص جنسیت:

 

اینماهی ها دارای شکمی سفید هستند که در ماده ها این لکه سفید فقط در زیر باله ها یپائینی میباشد و لی در نرها از زیر آبششها شروع شده و تا مخرج تناسلی ادامه می یابد.

 

49.gifسر بلند باشید و حق نگهدارتان49.gif04.gif01.gif

/ 1 نظر / 91 بازدید