گلد فیش

گلد فیش:

 

نام گروه ماهیان : cyprinidae
نام خانواده: گلدفیش(ماهی طلایی)
نام ماهیان : انواع مختلف گلدفیش، شامل دم چادری، مرواریدی، کله شیری، کلاه قرمز، کالیگو
طول حداکثر: 10 سانتی متر
سطح شنا: کلیه سطوح آب
مکانهای جاگیری :میان سنگها،گیاهان و مواد شناور
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگاری کامل با تمام ماهیان
تغذیه: غذای خشک، کرم زنده، دافنی و ...
خصوصیات فیزیکی وشیمیایی : دما 19 درجه سانتی گراد سختی آب 12 درجه
PH 7.6
دشواری نگهداری: گروه 1

  رفتار و نوع تولید مثل : تخم ریز، در شرایط مصنوعی تکثیر شده و جزو ماهیان مقاوم برای نگهداری می باشد.

5tuo2p.jpg

سرکلاهی از ویژگیهای غالب این ماهی می‌باشد همچنین قسمت پشتاین ماهی صاف می‌باشد. این نوع ماهی محبوبترین ماهی میان اعضای BAS می‌باشد. ماهی پرجنب و جوش، فعال وکاملاً متعادل است، بدنش کشیده نمی‌باشد و خطوط خارجی بدن صاف و فاقد بالة پشتیمی‌باشد. بالة دمی کاملاً از هم جدا و تاج کلاهکی به طور کامل در 3 ناحیه سر توسعهیافته است به عبارت دیگر حدقه چشم در قسمت زیرین جمجمه واقع شده است.

رنگ ماهیدر حالتهای گوناگون بصورت براق (تک رنگ، رنگارنگ در نمونه‌های بسیار زیبا و شبیه بههم در قسمتهای مختلف بدن) نیز می‌باشد البته یک نوع دیگر ممکن است ظاهری نقش‌دارداشته باشند.رنگهای متالیک ظاهری براق دارند و تا قسمت داخل باله‌ها، این رنگامتداد دارد. ماهی نقش‌دار زمینه‌ای آبی با قسمتهای کوچکی از رنگ بنفش، قرمز،نارنجی، زرد و قهوه‌ای ، همچنین خال‌های سیاه دارد.بعضی مواقع یک نژاد در بعضی از سالها ‌تخم‌ریزی نمی‌کند. علت این وضعیت تاکنون مشخص نگردیده است. با این ویژگیها افزایش و تکثیر کله شیریهاکارآسانی نیست. در نژادهای برتر از 1000 بچه ماهی موجود، می‌بایستی 50 قطعه از آنهاباقی بمانند تا بزرگ شوند. این نسبت حدوداً بالای حد استاندارد که نسبت 200 به 1است می‌باشد. این دست‌آورد، قابل رقابت برای نسبتهای سایر گونه‌ها نظیر شابون کینزبریستول و دم چتریها می‌باشد.

گونه‌هایی از ماهیان کله‌شیری نظیر گونه دم مجزا و گونة پشت صاف بدونباله پشتی دارای بیشترین مشکلات در نگهداری و مراقبت می‌باشند.

به نظر می‌رسدنژادهای برتر با یک روش تکثیر و پرورش می‌یابند و تکثیر آنها تنها راه برای ازدیادنژادها با ویژگیهای مخصوص بخود می‌باشد. به ماهی‌های بالغ و نوزادان غذاهای استاندارد داده می‌شود. متداولترینذره خوراکی برای ماهی‌‌های بالغ ، آکوارین و کینگ بریتیش می‌باشد. دافنی هم زمانیکه فراهم باشد مناسبترین خوراک است.

 انواع دیگر گلد فیش به نژاد های زیر تقسیم می شوند:

1.رد کپ:بدنی کاملا سفید و کله قرمز و بزرگ

2.کالیکو ( بدنی گرد تر از رد کپ وقرمز و دارای خالهای سیاه و اندکی هم سفید)

3.  مرواریدی ( بدنی شبیه به توپ داردکه رنگ آن قرمز روشن و سفید است)
نکته : بهترین نژاد گلدفیش برای بزرگ کردنگلدفیش کالیکو است.

برای تکثیر ماهیهای طلایی روشهای متعددی وجود دارد که عبارتند از

:
روش طبیعی:

راحت ترین و ساده ترین طریقه تکثیر و پرورش ماهیهای طلایی روش طبیعیاست. همانطور که گفته شد، بهتر است مولدین ماده و نر از همدیگر جدا نگهداری شوند وبه بهترین شکل ممکن تغذیه شوند. آب سالم و اکسیژن کافی داشته باشند. ماهی های طلاییدر آکواریم یا حوضچه می توانند تخمگیری نمایند. محل تخمگیری باید از قبل کاملاًآماده و مهیا باشد و درجه سختی آب هم بین 10 تا 15 درجه باشد. تعداد ماهی های مولدباید متناسب با آن باشد. مثلاً اگر در یک آکواریم 40 * 35 *70 سانتی متر قرار استتخمگیری انجام شود بهتر است از یک ماهی ماده و دو عدد ماهی نر استفاده شود. در محل تخمگیری هرگز به ماهیها غذا دادهنمی شود چون غذا دادن علاوه بر اینکه آب را آلوده می سازد باعث فساد و خرابی تخمهانیز می شود و رشد قارچها را همراه خواهد داشت که خود قارچها هم باعث از بین رفتنبقیه تخمهای باقیمانده خواهند شد.
الف- روش قفس توری:
در این روشقفس توری داخل مکان تخمگیری آکواریم یا حوضچه قرار می گیرد. ( معمولاً قفس متناسببا مکان تخمگیری ساخته می شود ) چشمه های تور باید آنقدر درشت باشند که تخمهابراحتی از آن عبور کنند. بطوریکه ماهیهای مولد از آن چشمها نتوانند به بیرون از قفستوری بیایند. بهتر است ماهیهای ماده را در ساعت 12 ظهر داخل قفس قرار دهید تا فرصتداشته باشند با محیط انس بگیرند و در آنجا با آرامش احساس امنیت کنند و در واقع محلرا انتخاب و مورد پسند قرار بدهند. بعد از 3 الی 4 ساعت نرها به داخل قفس گذاشته میشوند. بهتر است چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی داخل قفس قرار بگیرد تا برای ماهیهامحیط طبیعی تر جلوه کند و به امنیت و آرامش ماهیها بیشتر کمک کند. ضمناً گیاهان میتوانند محرک و راه انداز خوبی برای تخم ریزی باشند. ماهیهای نرخودشان را به ماده ها معرفی می کنند و با حرکت نزدیک و چسبیده و آنها تمایل بهتخمگیری یا بی میلی خودشان را ابراز می کنند و بهتر است بصورت طبیعی نور کم و بهتاریکی شب ختم شود و هرگز آنشب روشنایی را نباید روشن کنید تا ماهیها بتوانند شب رادر آرامش استراحت کنند تا فردا در سپیده دم صبح ابتدای روشن شدن هوا، ماهیهای نر باتعقیب ماهیهای ماده به تخمریزی بپردازند. هر ماهی ماده که اعلام آمادگی کند با دوعدد ماهی نر و گاهی هم بیشتر عمل تخمریزی را شروع می کنند.
تخمها بصورت انبوه پاشیدهمی شوند و به آرامی به کف و دیواره ها می چسبند.
بعضیماهیها تخم خوره های حرفه ایی هستند که بر می گردند و تعدادی تخم را قبل از اینکهتوری عبور کنند می خورند. که این مسئله اصلاً مهم نیست. چون آنقدر تخم زیاد میریزند که خوردن تعدادی از آنها هیچ اثری نخواهد داشت. بلکه باعث تشویق و علاقه مندیآنها خواهد شد که در نوبت بعدی بخوبی تخمگیری با تمایل شدیدتری انجام می دهند. چونبصورت غریزی متوجه می شوند سهمی از آن تخمها نصیب خودشان خواهد شد. در هر صورت هیچگونه مزاحمتی یا ممانعتی از ادامه تخم ریزی نباید صورت بگیرد. معمولاً تخم ریزیحدود 5 ساعت ادامه خواهد داشت و در پایان سطح آب کف می زند و آب کدر و شیری رنگ میشود. دیده شده است، بعضی از ماهیهای ضعیف تر بر اثر فشار زیاد تلف شده اند و گاهیآنقدر صدمه می بینند که بیمار می شوند و هرگز در آینده برای تکثیر مناسب نخواهندبود که در این صورت بهتر از اینگونه ماهیها را از دور خارج کنید.
با مشاهده تخمها و با ساکت و آرام شدن ماهیها باید با حوصله آنها را ازآنجا خارج کنید و با حوصله و آرامش کارهای لازم را در کمال خونسردی و با دقت تمامانجام دهید.

۱. ماهی هایماده را از ماهیهای نر جدا کنید و هر گروه را به محل خودشان انتقال دهید و مکاننگهداری مولدین باید از قبل آماده شده باشد.
.2
در صورتیکه آب خیلی شیری و ابری رنگ شده است بهتر استمقداری از آب را با آب مناسب که همان شرایط را دارد تعویض کنید. می توانید از یکفیلتر برقی کمک بگیرید و چند ساعت فیلتر داخل آب کار کند تا آب را شفاف و زلال کند.
.3
مقداری داروی متیلن بلوبه آکواریم تخمها اضافه کنید. معمولاً ( 1/0 % ) رنگ آب باید آبی آسمانی شودبنابراین بهتر است دارو را قطره قطره اضافه کنید و رنگ آب زیاد آبی پررنگ نشود داروباعث جلوگیری از رشد و حمله قارچها به تخمها خواهد شد.

 .۴اکسیژن آب تخمها باید کافی باشد. معمولاًدو روز طول خواهد کشید تخمها باز شوند و روز سوم لاروها به دیواره و وسایل داخل آبمی چسبند. در این مرحله بهتر است قفس توری از آنجا خارج شود. مواظب باشید لاروهاچسبیده به قفس تور با تکانهای آرام رها شوند معمولاً تا روز ششم ( یعنی سه روز بعداز چسبیده شدن ) لاروها هیچگونه غذایی نمی خواهند. در این سه روز لاروها زیر شکمشانکیسه زرده ایی دارند که از آن تغذیه می کنند و احتیاج به هیچ غذایی نخواهند داشت.
صبح روز چهارم ( سعی صبح روز هفتم از زمان تخم ریزی) که لاروها چهار روز عمر دارند کاملاً شنای آزاد پیدا کرده اند و کیسه زرده آنها همکامل جذب بدنشان شده است. از اینجا به بعد لاروها احتیاج به غذا دارند که اهمیتبسیار زیادی دارد. باید روزانه چهار نوبت به لاروها غذا داد. بهترین غذای زنده دراین مرحله نوزادان میگوی نمکی هستند که از قبل باید تدارک دیده باشید. لاروها خیلیپرخور و با اشتها هستند و خیلی سریع رشد می کنند بطوریکه رشد روزانه آنها را با چشممی توان مشاهده کرد بعد از چند روز لاروها باید به مکان جدید و بزرگتر که از قبلآماده شده است انتقال داده شوند. بطور متوسط برای هر متر مربع سطح آب باید 500 عددلارو ماهی در نظر گرفت. ارتفاع آب باید 30 سانتیمتر باشد.اکسیژن، فیلتر، نور و تغذیه مناسب همواره باید مورد توجه باشد. بسیار دیده شده است بر اثر آلودگی آب، کمبود اکسیژن محلول در آب تعداد زیادی ازلاروها در روزهای اول تلف شده اند.
در پروش ماهیطلایی یک مشکل بزرگ که تعداد بچه ماهی ها را کم می کند، هم جنس خواری بچه گلدفیشهای بزرگتر است. بین آنها خیلی زود اختلاف اندازه بوجود می آید و آنهایی کهبزرگترند بچه ماهیهای کوچکتر را خیلی راحت می خورند. بهمین منظور بهتر است هر 15

/ 57 نظر / 262 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

سلام آقا يونس خوبی واسم دعا کن يه سری بهم بزن

علي اكبري (آج)

با سلام ممنون از ديدارتان وبلاگ پر محتوايي داري موفق باشيد

بهمن

سلام وبلاگ زيبايی داريد خوشحال ميشيم به ما هم سر بزنيد در مسابقمون شرکت کنید منتظرتون هستيم

بهمن

سلام از اينکه به ما سر زديد خوشحال شديم منم شما رو لينک کردم در مسابقمون شرکت کنيد

شعيب(ابليس کوچک)

سلام... همين الآن برام پيام فرستاد و گفت که توی بيمارستانه و عمل کرده و نميتونه حرف بزنه... فقط بربش اس ام اس بده... آره خيلی پسر ماهيه...مگه نه...

فاطمه

سلام .وبلاگ خوب و جالبی داری .با آرزوی موفقيت و سلامتی برای شما

نریمان

سلام، خسته نباشید.ماهی قرمز ما رو بدنش یه چبزی مثه خوره گرفته، زیره بالهء جلوییش یه سوراخ ایجاذ شده که دورش قرمز شده و گوشته تنشم انگار هی کنده می شه،خودش حالش خوبه، همهء باله هاشم بازن و خوبم غذا می خوره، اگه یه کمکی به ما بکنی که این حالش خوب شه ممنونت می شم.

ملیحه

سلام ای کاش درباره سازگاری اون با بقیه ماهی ها مینوشتید من یه گلدفیش چادری داشتم که رفته بودم مسافرت بعد که برگشتم دمش کاملا نبود[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]نمیدونم چرا اما فک کنکم با تایگر سازگاری نداره اخه تایگرم خیلی ناقلاست

میلاد

[لبخند][گل]عالی بود